La petita història del FC Tarragona (Madrid), per Enric Pujol

Hi hem treballat els historiadors Angel Iturriaga, Fernando Arrechea, Manel Tomás i Jo cercant informació. El club es fundaria de 1926 a 1928, que es quan s’inicien les competicions federades a la Federació de Madrid, nomenada Federación Centro.

La seu social estava al número 2 del carrer General Lacy, al pis principal, el carrer es troba a cent metres de l’Estació de Atocha. No hi ha trobar el nom del responsable (de moment). També hi ha trobat un altre número del mateix carrer, el 14 on hi havia BODEGAS ROSELL.

Es confirma que l’equip vestia samarreta rojinegra de franja ampla i pantalons negres. La desaparició de l’equip seria com a mínim 1935, perquè no hi ha constància de moviment a partir del maig d’aquest any. El possible camp de joc seria el Campo de Deportes de Delicias que es va inaugurar l’any 1925 i hi jugaven els equips del districte. Les operacions bancaries –segons el registre de la Federació Centro es feien amb el Banco Vitalicio.

L’any 1930 el Tarragona FC va guanyar un Torneig no oficial amb el Delicias, Tranviarios, CF Carlos III i Ferroviaria. Pensem que la família Rossell podria ser natural de Tarragona i per això el nom a canvi suposem de que la Bodega Rossell col·laborés amb el club. Els actuals propietaris de les Bodegues no guarden relació amb els primers que varen inaugurar el comerç l’any 1920.