Documentació

Fotografies de la secció d'atletisme del Tarragona Futbol Club dels anys 30!